Bình Long Vương

Liên hệ để có giá tốt

Bình Long Vương – Naga

Giúp làm sạch nguồn nước như sông, hồ, ao, giếng. Ngoài ra ai làm bên mùa màng, sông nước cũng nên có. Giúp mua thuận gió hòa, bình an, may mắn cho sức khỏe gia chủ. Người đi biển đi song càng nên thờ cúng để giải thoát nghiệp chướng. Cúng phóng sinh rất cần có bình Naga….

 

bình long vương
Bình Long Vương

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua