Bình sái tịnh

Liên hệ để có giá tốt

Bình sái tịnh

Bình lớn: Cao 20cm, ngang 13cm
Bình bé: Cao 15cm, ngang 10cm

Bình sái tịnh

Liên hệ để có giá tốt

đã mua