Bộ 7 Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Thếp Vàng 24K

Liên hệ để có giá tốt

SIÊU PHẨM BỘ 7 TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY THIẾP VÀNG 24K

Chất liệu: Lưu ly cao cấp thiếp vàng 24k

Kích thước: 33cm

7 tượng dược sư lưu ly
Bộ 7 Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Thếp Vàng 24K

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua