Bộ Chén Cúng Dường Hộ Pháp

Liên hệ để có giá tốt

BỘ CHÉN CÚNG DƯỜNG HỘ PHÁP

Chất liệu: Đồng

Cỡ nhỏ
– Chén to: miệng 8,3cm x cao 4cm
– Chén nhỏ: miệng 5cm x cao 6.5cm
Cỡ lớn
– Chén to: miêng 11,5cm x cao 6cm
– Chén nhỏ: miệng 7cm x cao 9.2cm
Chén cúng hộ pháp
Bộ Chén Cúng Dường Hộ Pháp

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua