Bộ Đồ Thờ Đồng Đài Loan

Liên hệ để có giá tốt

Kích Thước:
– Bình Hoa : cao 23cm, đường kính miệng 7cm
 rộng 10cm, nặng 1,7kg
– Chén Nước : cao 8,5cm, miệng rộng 4cm
 rộng 7cm.
– Dĩa : cao 7,2cm, rộng 19,5cm, nặng 0,7kg.
– Đèn : cao 32cm, rộng 12,5cm, nặng 2,3kg.
– Bát Hương : cao 14,5cm, đường kính miệng 12cm
rộng 19cm, nặng 3,8kg.
SET ĐỒ THỜ ĐỒNG ĐÀI LOAN
Bộ Đồ Thờ Đồng Đài Loan

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua