Bộ Thờ Lưu Ly

Liên hệ để có giá tốt

Bộ thờ lưu ly gồm:
– 3 chén nước: Cao 10cm, miệng rộng 5cm, nặng 0.4kg/chiếc
– 2 dĩa bồng trái cây: Đường kính 22.5cm, cao 9cm, nặng 1.6kg/chiếc
– 1 lư hương: Đường kính 22cm, cao 12cm, nặng 3.8kg.
– 2 bình hoa: Cao 25cm, đường kính miệng 6cm, 4kg/chiếc.
– 2 chân đèn cắm điện: Cao 30cm, đường kính 10cm, nặng 2.5kg/chiếc.
BỘ THỜ LƯU LY
Bộ Thờ Lưu Ly

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua