Bộ Tượng Ngũ Vị Thần Tài Tây Tạng

Liên hệ để có giá tốt

Tượng Ngũ vị Thần tài bao gồm 5 vị:
???? Hắc Thần Tài
???? Hoàng Thần Tài
???? Lục Thần Tài
???? Hồng Thần Tài
???? Bạch Thần Tài
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 23cm
Ngũ vị thần tài tây tạng
Bộ Tượng Ngũ Vị Thần Tài Tây Tạng

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua