Chân Đèn Thờ Chạm Khắc Câu Chú

Liên hệ để có giá tốt

? CHÂN ĐÈN THỜ CHẠM KHẮC CÂU CHÚ ?
Công đức cúng dường ánh sáng giúp xoá sạch vô minh, soi sáng trí tuệ tâm linh!!!
? Chất liệu: Thủy Tinh
? Trên thân của chân đèn khắc chú đại bi hoặc kinh bát nhã.
? Kích thước:
+ Chân đèn cao : Cao 14,5cm, rộng 6cm
+ Chân đèn thấp : Cao 11 5cm, rộng 6cm
? Màu: trong suốt chạm khắc chữ vàng
chân nến
Chân Đèn Thờ Chạm Khắc Câu Chú

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua