Chén Cúng Dường Khắc Bát Cát Tường

Liên hệ để có giá tốt

– Chén thấp : Cao 5cm, đường kính miệng 9cm.
– Chén đế cao: Cao 7cm, miệng chén 8.5cm.
CHÉN CÚNG DƯỜNG KHẮC BÁT CÁT TƯỜNG
Chén Cúng Dường Khắc Bát Cát Tường

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua