Chén Cúng Dường Nước

Liên hệ để có giá tốt

CHÉN CÚNG DƯỜNG NƯỚC
? Chất liệu: Thủy tinh
? Cao 13cm, đường kính miệng chén 7cm
Chén cúng dường
Chén Cúng Dường Nước

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua