Chỉ Ngũ Sắc

Liên hệ để có giá tốt

Cuộn chỉ ngũ sắc tết vòng – hàng loại 1
Phân loại: 1mm ,2mm. 3mm
Nhiều màu sắc
Hàng loại 1, dây chắc chắn, đẹp, bền.
Đơn vị tính: Cuộn.
Chỉ ngũ sắc
Chỉ Ngũ Sắc

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua