Chuỗi Bồ Đề Mắt Phật 108 Hạt

Liên hệ để có giá tốt

CHUỖI BỒ ĐỀ MẮT PHẬT

– Chuỗi gồm 108 hạt (chưa tính hạt chủ), chất lượng từng hạt già và nổi cao.
– Kích thước : 10 ly
bồ đề mắt phật 108 hạt
Chuỗi Bồ Đề Mắt Phật 108 Hạt

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua