Chuỗi Bồ Đề Mắt Phật

Liên hệ để có giá tốt

CHUỖI BỒ ĐỀ MẮT PHẬT

? Chuỗi gồm 108 hạt (chưa tính hạt chủ), chất lượng từng hạt già và nổi cao.
? Kích thước : 10 ly
? Đặc biệt, đối với chuỗi Bồ Đề Phật Nhãn, khi hành giả càng lần nhiều, hạt sẽ chuyển dần sang màu nâu đậm và bóng. Vô cùng cảm hứng cho người trì tụng.

CHUỖI BỒ ĐỀ MẮT PHẬT
Chuỗi Bồ Đề Mắt Phật

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua