Chuỗi Xương Trâu Yak

Liên hệ để có giá tốt

? CHUỖI XƯƠNG TRÂU YAK 108 HẠT ?
? Chuỗi 108 hạt bằng xương trâu Yak (chưa tính Charm)
? Kích thước: 6ly-8ly
chuỗi xương trâu yak 1
Chuỗi Xương Trâu Yak

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua