Chuông Chày Kim Cang

Liên hệ để có giá tốt

Chuông chày kim cang
????Kích thước chuông chuỳ:
Cỡ tiểu: Cao 15cm, đường kính miệng 7cm.
Cỡ trung: Cao 16cm, đường kính miệng 8cm.
Cỡ đại: Cao 18cm, đường kính 9cm.
Chuông chùy kim cang 2
Chuông Chày Kim Cang

Liên hệ để có giá tốt

đã mua