Chuông Chuỳ Kim Cang

Liên hệ để có giá tốt

Chuông chuỳ kim cang
Cỡ tiểu: Cao 15cm, đường kính miệng 7cm.
Cỡ trung: Cao 16cm, đường kính miệng 8cm.
Cỡ đại: Cao 18cm, đường kính 9cm.
Sét pháp khí chuông chùy
Chuông Chuỳ Kim Cang

Liên hệ để có giá tốt

đã mua