Đức phật a súc bệ phật Akashobya

Liên hệ để có giá tốt

Kích thước: 50cm

Chất liệu: Đồng mạ vàng.

Đức phật a súc bệ phật Akashobya

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua