Đức Phật Dược Sư

Liên hệ để có giá tốt

Tôn tượng Đức Phật Dược Sư Nepal
Kích thước: Chiều cao tượng 45cm, tổng cả hào quang 49cm
Chất liệu Đồng mạ vàng, diện vẽ bột vàng ròng 24k.

Ngài đức phật dược sư
Đức Phật Dược Sư

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua