Đức Phật Văn Thù Sư Lợi

Liên hệ để có giá tốt

Đức Phật Văn Thù Sư Lợi

☘Kích thước chiều cao 34cm
☘Chất liệu: Đồng mạ vàng

Đức Phật Văn Thù Sư Lợi
Đức Phật Văn Thù Sư Lợi

Liên hệ để có giá tốt

đã mua