Đức Phật Zambala

Liên hệ để có giá tốt

Đức Phật Zambala
Kích thước: 33cm
Chất liệu: Đồng mạ vàng cao cấp, cẩn đá quý thiên nhiên như san hô, ngọc lam, lapiz…
Đức Phật Zambala

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua