Kinh Luân Điện Kiểu Cung Điện Potala

Liên hệ để có giá tốt

KINH LUÂN ĐIỆN KIỂU CUNG ĐIỆN POTALA

Thông số sản phẩm:
Kích thước :
+ Cao: 19cm
+ Đáy : 13x11cm
Có gắn được thẻ nhớ phát nhạc và điều khiển từ xa

kinh luân potala
Kinh Luân Điện Kiểu Cung Điện Potala

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua