Kinh Luân Điện – Om Mani Padme Hum

Liên hệ để có giá tốt

Kim Cương Hỷ Lạc có sẵn kinh luân điện 3 kích thước:
– Cỡ tiểu: Cao 21cm chứa 98.000 biến chú Om Mani Padme Hum
– Cỡ Trung: Cao 30cm chứa 1.000.000 biến chú Om Mani Padme Hum
– Cỡ Đại: Cao 48cm chứa 5.000.000 biến chú Om Mani Padme Hum
Kinh Luân Điện Chú
Kinh Luân Điện – Om Mani Padme Hum

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua