Kinh Luân Quay Tay

Liên hệ để có giá tốt

? KINH LUÂN DÙNG TAY ?
Kích thước dài tổng thể: 19cm. Đường kính phần trên: 5cm.
Chất liệu : Vỏ chứa cuộn kinh được làm bằng đồng, cán tay cầm bằng gỗ.
Bên trong chứa 4000 thần chú
Kinh luân dùng tay
Kinh Luân Quay Tay

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua