Lọng Thờ Gấm

Liên hệ để có giá tốt

Dài 30cm, đường kính 10cm
Dài 40cm, đường kính 10cm
Dài 50cm, đường kính 20cm
Dài 47cm, đường kính 30cm
Dài 1m, đường kính 20cm
Dài 1.5m, đường kính 40cm
Dài 2m, đường kính 32cm
Lọng Gấm
Lọng Thờ Gấm

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua