Ngài Văn Thù Và Phổ Hiền Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

Ngài Văn Thù Và Phổ Hiền Bồ Tát

Kích thước: Cao 78cm, ngang 55cm, sâu 33cm.

Phổ hiền bồ tác
Ngài Văn Thù Và Phổ Hiền Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

đã mua