Phật Di Lặc Tây Tạng

Liên hệ để có giá tốt

TƯỢNG PHẬT DI LẶC TÂY TẠNG

Chất liệu: Đồng đen , Bệ tượng được vẽ màu và mạ vàng cực đẹp!
Diện ngài được vẽ bằng bột vàng 24k!
Kích thước: 74 cm

di lặc tây tạng
Phật Di Lặc Tây Tạng

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua