Phướn Gấm – Tràng Phan Gấm Thêu Bát Cát Tường

Liên hệ để có giá tốt

Kích thước:
– Dài 2m, ngang 54cm.
– Dài 2m, ngang 45cm.
– Dài 1.5m, ngang 25cm
– Dài 1.2m, ngang 30cm.
– Dài 1.5m, ngang 40cm.
Phướn gấm cát tường
Phướn Gấm – Tràng Phan Gấm Thêu Bát Cát Tường

Liên hệ để có giá tốt

đã mua