Saraswati – Diệu Âm Thiên Nữ

Liên hệ để có giá tốt

TÔN TƯỢNG ĐỨC DIỆU ÂM THIÊN NỮ

Xuất xứ : Nepal
Kích thước: Cao 33cm
Giá thỉnh gieo duyên. Đợi người hữu duyên ạ

diệu âm thiên nữ
Saraswati – Diệu Âm Thiên Nữ

Liên hệ để có giá tốt

đã mua