Thangka Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Liên hệ để có giá tốt

Thangka Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Kích thước: 60x40cm

Chất liệu: Tranh được vẽ tay bằng chất liệu bột khoáng thiên nhiên, nhiều chi tiết vẽ bằng bột vàng 24K, trên chất liệu vải bồi Nepal.

Thangka Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
Thangka Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua