Thẻ Đồng Các Vị Phật

Liên hệ để có giá tốt

Thẻ Đồng Các Vị Phật

Kích thước: chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, độ dày 0,33 mm
Chất liệu: đồng mạ điện vàng, cứng chắc.

Thẻ đồng các phật
Thẻ Đồng Các Vị Phật

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua