Toạ Cụ – Bồ Đoàn – Đệm Thiền

Liên hệ để có giá tốt

Đệm Thiền có loại dệt bằng lông dê Tây Tạng và loại vải Futon, mềm vừa phải, khô thoáng.
➡️Đệm lông dê Tây Tạng có 2 kích thước: 50x50cm, 80x80cm.
➡️Đệm tròn vải Futon: 40x6cm, và 45x6cm.
Đệm thiền tọa cụ
Toạ Cụ – Bồ Đoàn – Đệm Thiền

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua