Tôn Tượng A Di Đà

Liên hệ để có giá tốt

Tôn Tượng A Di Đà

Kích thước:

  • 17cm
  • 23cm
  • 33cm

Chất liệu: Đồng cao cấp loại 1.

 

Tượng A di đà
Tôn Tượng A Di Đà

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua