Tôn Tượng Đạo Sư Liên Hoa Sanh

Liên hệ để có giá tốt

Tôn Tượng Đạo Sư Liên Hoa Sanh
➡️Kích thước: 62cm
➡️Xuất xử: Nepal
➡️Chất liệu: Đồng mạ vàng, diện vẽ bột vàng.
Tôn Tượng Đạo Sư Liên Hoa Sanh
Tôn Tượng Đạo Sư Liên Hoa Sanh

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua