Tôn Tượng Jambala – Hoàng Thần Tài

Liên hệ để có giá tốt

TÔN TƯỢNG JAMBALA

? Kích thước: Cao 52cm ( cả đế ), Rộng 33cm, dày 28cm
? Chất liệu: Gỗ Trầm quý trên Đảo Hải Nam
Tôn Tượng Jambala
Tôn Tượng Jambala – Hoàng Thần Tài

Liên hệ để có giá tốt

đã mua