Tôn Tượng Liên Hoa Sanh Nepal

Liên hệ để có giá tốt

Tôn tượng Liên Hoa Sanh Nepal
Chất liệu : Đồng nạm bạc, mạ vàng, cẩn đá.
Kích thước: 36cm
TÔN TƯỢNG LIÊN HOA SANH NEPAL3
Tôn Tượng Liên Hoa Sanh Nepal

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua