Tôn Tượng Liên Hoa Sanh

Liên hệ để có giá tốt

? Tôn Tượng Liên Hoa Sanh Thủ Công Nepal ?
? Kích thước : 38,5cm
? Chất liệu: Đồng mạ full vàng cao cấp, cẩn đá ( sẽ gắn full đá vào các ổ khi hoàn thành )
Guru Rinpoche
Tượng Liên Hoa Sanh
Tôn Tượng Liên Hoa Sanh

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua