Tôn Tượng Quan Âm Thập Nhất Diện

Liên hệ để có giá tốt

SIÊU PHẨM TÔN TƯỢNG QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN

Kích thước: 70cm
Chất liệu: Gỗ Long Não, thếp vàng 24K.
quan âm thập nhất diện
Tôn Tượng Quan Âm Thập Nhất Diện

Liên hệ để có giá tốt

đã mua