Tôn Tượng Thích Ca Mâu Ni cùng 7 vị Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

Tôn Tượng Thích Ca Mâu Ni cùng 7 vị Bồ Tát
Thông Tin Sản Phẩm :
– Trọn Bộ: Cao 56cm – Rộng 52cm
– Tượng Bổn Sư Thích Ca : Cao 27cm – Ngang 21cm
– 7 Pho Quan Âm : Cao 11cm
Xuất Xứ : Nepal
Tượng Thích Ca Mâu Ni x 7 vị Bồ Tát
Tôn Tượng Thích Ca Mâu Ni cùng 7 vị Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua