Tượng Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

Kích thước: 37 cm
Chất liệu: Đồng mạ vàng full
Đức vạn Thù Sư Lợi
Tượng Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Liên hệ để có giá tốt

đã mua